top of page

PRIVACYVERKLARING | ECO-SCHUURSPONSJES | ENJOY la VIDA

 

BEDRIJFSGEGEVENS

 

ECO-SCHUURSPONSJES.NL

is onderdeel van

ENJOY LA VIDA

de Waarden 223

7206 GE Zutphen

www.eco-schuursponsjes.nl

www.enjoylavida.nl

info@enjoylavida.nl

KvK 72202513

 

Door gebruik te maken van onze diensten/producten, ga je akkoord met onze voorwaarden en privacybeleid.Lees hem dus goed door. De meest recente versie van onze privacyverklaring staat op onze website – www.eco-schuursponsjes.nl

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN ECO-SCHUURSPONSJES

Enjoylavida verwerkt alleen de persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt om gebruik te kunnen maken van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij nodig hebben om oa. een bestelling te kunnen verwerken:- Voor- en achternaam- Adresgegevens- Telefoonnummer- E-mailadres- Gegevens over jouw activiteiten op onze website en bij betaling, je bankrekening nummer.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS MINDERJARIGEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameldworden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@enjoylavida.nl, dan verwijderen wij deze informatie onmiddellijk.

 

MET WELK DOEL WIJ DE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Enjoylavida verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- Het afhandelen van jouw betaling - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten- Om goederen en diensten te kunnen leveren

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Enjoylavida bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiserenwaarvoor je gegevens worden verzameld. Voor het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten hanteren wij een bewaartermijn van 2 jaar. Je hebt natuurlijk altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Enjoylavida verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven/personen die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Enjoylavida blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN

Enjoylavida gebruikt alleen technische, functionele cookies en anonieme analytische cookies die zo min mogelijk inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoekaan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser eenvoudig verwijderen. Zie: www.learn-about-cookies.com/how-to-delete-cookies

 

WIX

Onze website wordt gehost door het WIX.COM platform. WIX.COM levert ons een online platform waarmee wij producten en diensten aan jou kunnen leveren. Wix.com hecht grote waarde aan deprivacy van zijn bezoekers en gebruikers en streeft ernaar de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers te beschermen en te gebruiken in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.We adviseren je nadrukkelijk om het beleid van WIX door te lezen en te zorgen dat je het goed begrijpt, voordat je gebruikmaakt van onze diensten.

Het Privacybeleid beleid van WIX staat hier :https://nl.wix.com/about/privacyVoor meer informatie over de geplaatste cookies kun je hier kijken : https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebje het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Enjoylavida en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@enjoylavida.nl.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .Enjoylavida wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Enjoylavida neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en bewaart ze achter slot en grendel. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@enjoylavida.nl

bottom of page